• Nederlands
...Internet Project Software


Functionaliteit bekijken
Demo aanvragen
ShareLock kopen

Laatste nieuws:

Zelf dashboards maken in ShareLock release 3.2

Lees meer...
 
Vraag nu gratis een demonstratie van ShareLock aan!
Lees meer...
 
Urenregistratie met uw mobiele telefoon
Lees meer...
 
Nieuw in ShareLock release 3.1.0
Lees meer...
 
toepassingen.jpg
PDF

Overheid en semi-overheid

Ook overheid- en semi-overheidinstellingen hebben vaak te maken met projectmatig werken. ShareLock kan deze organisaties en instellingen ondersteunen in het projectmatig werken. In ShareLock is bovendien rekening gehouden met de extra beveiligingswensen van deze organisaties ten aanzien van software. Zo kunnen bijvoorbeeld gemeentes, ministeries, veiligheidsregio's en gerelateerde instellingen, nutsbedrijven, en andere organen profiteren van de voordelen van ShareLock projectsoftware

Functionaliteiten

ShareLock biedt overheid- en semi-overheid instellingen verschillende modules ter ondersteuning van hun projecten. In de projectenregistratie kan men de verschillende projecten classificeren en is het mogelijk kenmerken aan projecten mee te geven die later noodzakelijk zijn een project in het juiste perspectief te zien. Uiteraard bevat ShareLock een uitgebreide planningsmodule, waarmee men o.a. ,mensen koppelt aan projecten (projectorganisatie), tijdsplanningen kan maken (middels de Gantt chart module, of de projectflow module), een budgetplanning module, waarin men een gedetalieerde budgetplanning voor de projecten kan opmaken. Behalve deze algemene planningsmodules, is het ook mogelijk de beslissingen in projecten op een structurele wijze bij te houden, zodat men later altijd kan zien welke beslissingen zijn gemaakt voor het project. handig voor deze organisaties is de projectflow module, waarin kan worden afgedwongen dat een project middels een voorgedefinieerde "flow" verloopt. 

Uiteraard hebben projectmedewerkers de mogelijkheid tot documentenbeheer, urenregistratie, taaklijsten etc. Speciaal voor de overheid- en semi-overheidsinstellingen en organisaties hebben we speciale dashboards ontwikkeld voor bijvoorbeeld de voortgang van projecten, bezettingsgraad van mensen en een programma dashboard voor projecten, zodat men kan zien welke projecten lopen in de organisatie en wat het belang is van deze projecten.

Voordelen voor Overheid- en semi-overheid instellingen en organisaties

Onderstaand zijn kort enkele voordelen van ShareLock projectsoftware opgesomd voor Overheid en Semi-overheid instellingen en organisaties:

  • Met ShareLock heeft een een flexibele oplossing in handen die kan ondersteunen in een veranderende omgeving. Projectteams worden opgericht en opgeheven, ze veranderen en hiermee ook de projecten. Niet alleen de software zelf, maar ook het prijsmodel is flexibel, zodat u nooit teveel betaald.
  • Met de dashboard voor handen in onze dashboardsmodule heeft u een goed overzicht van de lopende projecten op verschillende afdelingen en deelgebieden. U kunt deze projecten tegen elkaar afzetten etc.
  • Voorgedefinieerde projectflows. Standaard kent ShareLock een uiterst flexibele opzet. Met de module projectflow is het echter mogelijk om standaard templates met workflow te definieren, zodat projecten altijd via bepaalde stappen zullen verlopen.
  • Documentsjablonen. Het is mogelijk documentsjablonen in te richten in ShareLock, zodat u overa lle projecten heen dezelfde soort documenten oplevert.