• Nederlands
...Internet Project Software


Functionaliteit bekijken
Demo aanvragen
ShareLock kopen

Laatste nieuws:

Zelf dashboards maken in ShareLock release 3.2

Lees meer...
 
Vraag nu gratis een demonstratie van ShareLock aan!
Lees meer...
 
Urenregistratie met uw mobiele telefoon
Lees meer...
 
Nieuw in ShareLock release 3.1.0
Lees meer...
 
specificaties.jpg
Afdrukken

Kwaliteitsplanning

Naast de factoren tijd en geld, vormt kwaliteit een derde belangrijke factor voor projectmanagers en verantwoordelijken om op te sturen. Helaas is het begrip kwaliteit niet zo concreet als tijd en geld. Bij tijd kunnen we ons allemaal een voorstelling maken, bijvoorbeeld doorlooptijd en besteedde uren. Ook op gebied van geld kunnen we ons voorstellingen maken van projectbudgetten.

kwaliteitsplanning projectsoftware

Kwaliteit is een ander verhaal. Wat wordt er in een project bedoeld met kwaliteit? Houdt de kwaliteit van het project wellicht in hoe goed de procedures worden uitgevoerd? Als men kijkt naar de factoren tijd en geld, dan gaan deze aspecten vaak over deelresultaten in het project. Ook voor kwaliteit zouden we een koppeling kunnen maken met mijlpalen die in het project opgeleverd worden.

Zo kunnen we dus kwaliteit koppelen aan het projectresultaat, of de deelresultaten (mijlpalen). Hiervoor zouden we kwaliteitseisen moeten kunnen definiëren waaraan dan de deelresultaten moeten voldoen. Vervolgens moeten we in een project op een bepaald moment deze deelresultaten op gebied van kwaliteit kunnen beoordelen. ShareLock - projectsoftware ondersteunt deze vorm van kwaliteit voor projecten.

In onze kwaliteitsplanningmodule definieert u kwaliteitseisen voor het projectresultaat of de deelresultaten. Vervolgens kunt u door middel van een kwaliteitsbeoordeling de verschillende eisen per resultaat beoordelen op een bepaald moment. Dit gebeurd door het geven van een rapportcijfer van 1 t/m 10, inclusief toelichting. ShareLock berekend ook een gemiddelde om de kwaliteit van het project weer te geven. Natuurlijk houdt ShareLock een historie voor u bij, zodat u de kwaliteitsontwikkeling kunt inzien voor een bepaalde kwaliteitseis of het totaal.